1.69
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

17.2%
งานโครงสร้าง - 38.50%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0.1%