1.89
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

34%
งานโครงสร้าง - 39%
งานสถาปัตยกรรม - 15%
งานระบบประกอบอาคาร - 20%