1.59
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

10.53%
งานโครงสร้าง - 22.69%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%