1.49
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

97%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 95%
งานระบบประกอบอาคาร - 95%

http://kensington.origin.co.th/laemchabang/xxx.php