1.49
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

64.5%
งานโครงสร้าง - 95.00%
งานสถาปัตยกรรม - 50.2%
งานระบบประกอบอาคาร - 27.7%

http://kensington.origin.co.th/laemchabang/xxx.php