1.89
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

100%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 100%
งานระบบประกอบอาคาร - 100%http://kensington.origin.co.th/laemchabang/xxx.php