1.49
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

87.09%
งานโครงสร้าง - 97%
งานสถาปัตยกรรม - 71.3%
งานระบบประกอบอาคาร - 44.8%

http://kensington.origin.co.th/laemchabang/xxx.php