1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

4.58%
งานโครงสร้าง - 12.50%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%