1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

15.03%
งานโครงสร้าง - 38%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%