2.59
ราคาเริ่มต้น
MB.
1. ชื่อโครงการ : Kensington Kasetcampus / เคนซิงตัน เกษตร - แคมปัส
2. Developer : Origin Property Public Company Limited
                           บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3. ประเภทโครงการ : High Rise 15 ชั้น 2 อาคาร 448 ยูนิต
4. ที่ตั้งโครงการ : พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร